پی ال سی مدل Ls

کنترلر منطقی قابل برنامه ریزی (PLC) ال اس، یک وسیله کنترل کلی است که به طور خودکار ماشین آلات، امکانات و خطوط مونتاژ را توسط برنامه های تعریف شده توسط کاربر کنترل قیمت اس پی ال می کند. این وسیله به وسیله سیگنال ها و ورودی های مختلف، اطلاعات مورد نیاز را از محیط خارجی...

Как выбрать уничтожитель для бумаг

Шредер для документов — привычное офисное оборудование, которое достаточно часто приобретают для поддержания порядка на архивных учреждениях. Уничтожитель несмотря ни на что обязан быть на фирмах, где работают с засекреченной информацией, а также везде, где важно...
es_ES
×