اس پی ال (SPL)

یکی از بهترین متریالهایی که برای پوشش سطح کابینت در طراحی دکوراسیون مخصوصا قیمت اس پی ال آشپزخانهها مورد استفاده قرار می گیرد،اس پی ال SPL میباشد. اس پی ال SPL تشکیل شده از چندین لایه اچ پی ال (HPL) میباشد. اچ پی ال همان لایهی کمتر از یک میلیمتری میباشد که بر روی...

Как выбрать уничтожитель для документов

Шредеры для документов — привычное офисное оборудование, которое часто покупают для поддержания порядка на дома. Уничтожитель так или иначе обязан находиться на фирмах, где работают с конфиденциальной информацией, а также везде, где важно сохранить секретность...

Как выбрать уничтожитель для документов

Шредер для документов — привычное офисное оборудование, которое очень часто покупают для поддержания порядка на своем рабочем месте. Уничтожитель конечно обязан находиться на фирмах, где работают с закрытой информацией, а также всюду, где важно сохранить...
es_ES
×